Stowarzyszenie K2 Partners
72-006 Mierzyn, ul.Spółdzielców 19c/1
NIP 8513147072
KRS 0000383338

Koordynator Projektu
Katarzyna Kups
mail: info@biegpirata.pl

Koordynator Wolontariatu
Katarzyna Kupis
mail: wolontariat@halfmarathon.szczecin.pl